Kolleksjon: OPPHAVSRETT

Opphavsrett
Kunstkonsept selger kunstverk og andre verk som faller inn under åndsverkloven. Det er forbudt å kopiere verkene. 
Åndsverkloven (fullt navn lov om opphavsrett til åndsverk m.v., forkortet åvl.) av 12. mai 1961 er den sentrale norske loven innenfor rettsområdet opphavsrett.
Loven gir opphavspersonen eierskap til sine verk, og forbyr uautorisert kopiering av andres åndsverk.
I tillegg til egentlig opphavsrett regulerer loven også de såkalte nærstående rettighetene, det vil si rettigheter som er nært relatert til opphavsrett. Viktige rettigheter innen denne gruppen er blant annet katalogvernet (inkludert databasevern), rettigheter til pressemeldinger, sitatrett og fotografirett. Se nærmere lovens kapittel 5
0 produkter

Beklager, det er ingen produkter i denne kolleksjonen